Suustainable

Interim - Onderzoek - Advies - Beleid

About Contact
Op welk gebied?

Thema's

Suustainable combineert kennis van duurzaamheidsthema’s met aandacht voor kwaliteit en resultaat. Hierbij komt een breed scala aan onderwerpen aan bod.

Duurzame Ontwikkeling

Duurzaam ontwikkeling

Suustainable houdt zich bezig met uiteenlopende sociaal-economische en milieu vraagstukken en bouwt mee aan organisaties en projecten die positieve impact en duurzame ontwikkeling nastreven. Van do less harm naar creating value.

MVO

MVO

Kennis, advies en analyses van sectoren, bedrijven, productieketens, standaarden, keurmerken en MVO-issues. Voor organisaties die verantwoord willen ondernemen of die eraan bijdragen ondernemingen bewust te maken van de rol en impact die ze hebben.

Internationale Samenwerking

Internationale samenwerking

Suustainable zet zich in voor de meerwaarde van samenwerking en partnerschappen, met aandacht voor draagvlak, diversiteit en verschillende belangen. Kennis, capaciteit en ervaringen benutten om gezamenlijk waarde, richting en betrokkenheid te creëren.