Portfolio: Evaluatie IOB – Deelstudie omtrent het Medefinancieringsstelsel MFS II en het Vakbondsmedefinancieringsprogramma VMP 

In opdracht van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het Ministerie van Buitenlandse zaken

Evaluator van een studie naar de ondersteuning van Nederlandse maatschappelijke organisaties aan partners in ontwikkelingslanden.

Portfolio: Evaluatie makeITfair 

In opdracht van SOMO

Eindevaluatie van ‘makeITfair’, een 3-jarig programma gefinancierd door de Europese Commissie. De evaluatie was met name gericht op de activiteiten binnen de ‘Time to bite into a fair Apple’ campagne.