Op welk gebied?

Thema's

Suustainable combineert een brede maatschappelijke interesse met aandacht voor kwaliteit en resultaat. Hierbij wordt voortgebouwd op ervaringen op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), energietransitie, onderwijs, mobiliteit, circulaire economie, internationale samenwerking en meer. Een paar invalshoeken kort toegelicht:

Duurzame Ontwikkeling

Duurzaam ontwikkeling

Suustainable houdt zich bezig met uiteenlopende sociaal-economische en milieu vraagstukken en bouwt mee aan organisaties en projecten die positieve impact en duurzame ontwikkeling nastreven. Van do less harm naar creating value.

MVO

MVO

Kennis, advies en analyses van sectoren, bedrijven, productieketens, standaarden, keurmerken en MVO-issues. Voor organisaties die verantwoord willen ondernemen of eraan bijdragen ondernemingen bewust te maken van de rol en impact die ze hebben.

Samenwerkingsverbanden

Internationale samenwerking

Suustainable zet zich in voor de meerwaarde van samenwerking en partnerschappen, met aandacht voor draagvlak, diversiteit en verschillende belangen. Kennis, capaciteit en ervaringen benutten om gezamenlijk waarde, richting en betrokkenheid te creëren.